உன்னை சு ம்மா வி ட மா ட்டேன்..!! லாவமாக காய் நகர்த்திய லதா ரஜினிகாந்த்… தெ றித்து ஓடு ம் ந டிகைகள் , சிக்கலில் நடிகர்..!!

Cinema

போட்டிபோக்கொண்டு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி மகளை திருமணம் செய்து பின்பு 2 ஆண் குழந்தைகளை பெற்று தற்போது நடிகர் தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் ஆகியோர் தி டீரென வி வாகா ரத் தை அறிவித்து தங்கள் 18 வருட திருமண வாழ்க்கையை முடிவுக்கு கொண்டுவந்தனர். இதனால் ஒட்டுமொத்த சினிமாத்துறையும், ரசிகர்களும் அ திர் ச்சி அ டைந்தனர்.இந்த அறிவிப்பை கேட்ட நடிகர் ரஜினிகாந்த், யாரிடம் பேசாமல் வீட்டை விட்டு வெளியே சென்றார்.

பெற்ற மக்களுக்கு இப்படி ஒரு சூழல் இதனால் மிகுந்த மனஉ ளைச்சலு க்கு ஆ ளானா ர்.தந்தையிடம் போனில் தொடர்பு கொண்டு பேசிய ஐஸ்வர்யாவை தீ ட்டித் தீர்த் துவிட் டார். தந்தையின் கோ பத்தை கண் டு மிர ண் டு போன ஐஸ்வர்யா, கணவர் தனுஷுடன் சேர்ந்து வாழ விருப்பம் தெரிவித்தார். ஆனால், நடிகர் தனுஷ் மீண்டும் ஐஸ்வர்யாவுடன் சேர்ந்து வாழ விருப்பம் இல்லை என்று தெ ரிவித் து வி ட்டா ர்.

பெரியவங்களோட பணியே இது தானே,இரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த உறவினர்களும், நண்பர்களும் இவர்களை சேர்த்து வைக்க முயற்சி செய்து வருகின்றனர்.தற்போது, தனுஷை நம்பி தங்களின் கெரியரை ஒப்படைத்த நடிகைகளுக்கு கடும் பி ரச்சி னை ஏ ற்பட் டுள்ள தாம். எவ்வளவோ பேசியும் தனுஷ் முடியாது என்று கூறி வரும் நிலையில், அவரின் கெரியரை காலி செய்யும் வேலையில் லதா ரஜினிகாந்த் இ றங்கி உள்ளதாக தக வல் வெளி யாகி உ ள்ளது.

சூப்பர் ஸ்டார் மருமகன் தனுஷுடன் யார், யாரெல்லாம் நெ ருக் க மாக இ ருக்கிறார்க ளோ அவர்களுக்கு பெரிய ஆப் பு வைக் கப்ப ட் டுள்ளதாம்.தனுஷூடன் இருந்தால் நம்முடைய கெரியர் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைத்த நடி கைகளுக்கு பட வா ய்ப்புகள் கிடை க்கா த அளவிற்கு வழிவ கை செய் யப்பட்டுள் ளதாம்.இதனால், தனுஷுடன் நெருக்கமாக இருந்த நடிகைகள், இனி தனுஷை நம்பினால் நம்முடைய கெரியர் மொத்தமாக கா லி ஆகிவி டும் என்று நினைத்து, அவரவர் அ லறி அ டித்துக் கொ ண்டு ஓடத் தொ டங்கி யுள்ளனராம்.

தனுஷுடன் நெ ருக் கமா க இருந்த நடிகைகளுக்கு, தமிழ் சினிமாத்துறையில் அ திகா ரம் மிக்க நபர் ஒருவர் மூலம் எ ச் சரி க் கை வி டப்ப ட்டு ள்ள தாம். அந்த அ திகார மிக் க நபரிடம் எச் சரிக் கை விட சொன்னதே லதா ரஜினிகாந்த் தான் என்று சொல்லப்படுகிறது.‘எங்கள் மூலம் சினிமாத்துறையில் முன்னேறிவிட்டு, என் மகளையே வேண்டாம் என்று தூ க்கி எ றி யும் தனுஷை நான் சு ம்மா வி ட மா ட்டேன்’ என்று களத்தில் இறங்கியுள்ளாராம் லதா ரஜினிகாந்த் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *